Documentaire Filming without Camera – ontwikkelingsactiviteiten in Uruzgan in beeld

Uruzgan is een van de armste provincies van Afghanistan. Uruzgan stond in Nederland lange tijd in de belangstelling, maar de aandacht is de laatste tijd enigszins verslapt. Toch is daar door het Dutch Consortium for Uruzgan (DCU), een samenwerkingsverband van vijf Nederlandse organisaties, Save the Children Nederland, Cordaid, Dutch Committee for Afghanistan - Veterinary Programme, HealthNet TPO en ZOA de afgelopen jaren gewoon doorgewerkt en veel goed werk verzet.

Documentairemakers Hans Stakelbeek (camera) en Annemieke Veltman (regie) gingen naar Uruzgan en kwamen terug met unieke beelden. Ze hebben in beeld gebracht onder welke complexe omstandigheden (denk aan drugsverslaving, vrouwendiscriminatie, geweld en beperkte medische zorg) de mensen in Uruzgan zich iedere dag staande moeten houden.

In een 17 minuten durende film wordt getoond hoe binnen het DCU de krachten van de verschillende hulporganisaties worden gebundeld en hoe zij samen met lokale partners en de bevolking werken aan deze weerbarstige problemen. Een indringende en aangrijpende documentaire over leven tussen hoop en vrees in Uruzgan.