Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Capaciteitsbouw

Goed openbaar bestuur in Uruzgan staat aan de basis van elke vorm van ontwikkelingshulp. Zeker als de Afghanen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden, zoals bij het DCU het geval is. Daarom trainen de Nederlandse DCU-leden provinciale overheden, Afghaanse partnerorganisaties en lokale comités in projectontwikkeling, planning en coördinatie. De lokale comités, Community Development Committees genaamd, zijn door het DCU zelf opgericht om zich bezig te houden met de organisatie op lokaal niveau en rechtstreeks de dorpelingen in Uruzgan te vertegenwoordigen. De 3 niveaus vragen om een geheel eigen benadering wat betreft het werken aan capaciteitsopbouw.

Tot slot helpen we onze Afghaanse collega's verder professionaliseren door middel van cursussen administratief en financieel management. In 2009 zijn we van start gegaan met een ambitieus trainingsprogramma voor vier jaar en hebben we meer dan tien partnerorganisaties op verschillende terreinen (bij)geschoold.

 
2013