Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Capaciteitsbouw

Goed openbaar bestuur in Uruzgan staat aan de basis van elke vorm van ontwikkelingshulp. Zeker als de Afghanen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden, zoals bij het DCU het geval is. Daarom trainen de Nederlandse DCU-leden provinciale overheden, Afghaanse partnerorganisaties en lokale comités in projectontwikkeling, planning en coördinatie. De lokale comités, Community Development Committees genaamd, zijn door het DCU zelf opgericht om zich bezig te houden met de organisatie op lokaal niveau en rechtstreeks de dorpelingen in Uruzgan te vertegenwoordigen. De 3 niveaus vragen om een geheel eigen benadering wat betreft het werken aan capaciteitsopbouw.

Tot slot helpen we onze Afghaanse collega's verder professionaliseren door middel van cursussen administratief en financieel management. In 2009 zijn we van start gegaan met een ambitieus trainingsprogramma voor vier jaar en hebben we meer dan tien partnerorganisaties op verschillende terreinen (bij)geschoold.

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2013

  • Binnen de provinciale overheid zijn in de 3 districten Tarin Kowt, Dhera Wod en Chora, District Development Asssemblies geïnstalleerd. Deze DDA’s werken samen met de partnerorganisaties en DCU en zijn actief betrokken bij de selectie van gebieden waar de nood hoog is. De DDA van Dhera Wod is daarnaast ook betrokken bij de monitoring van de uitvoering
  • Trainingen zijn aangeboden aan de DDA’s op het gebied van 1) Conflictbeheersing, 2) Needs Assessment (hoe onderzoek je wat je doelgroep nodig heeft) en 3) Monitoring van projecten. Uit een assessment bleek dat training op deze onderwerpen gewenst was
  • Ook aan de Community Development Committees (CDC’s) zijn trainingen aangeboden op het gebied van conflictresolutie en monitoring. 57 mensen van 32 CDC’s werden getraind
  • Een ambitieus trainingsprogramma is gestart waarin meer dan 10 partnerorganisaties op verschillende terreinen worden (bij)geschoold. In totaal volgen 120 stafleden van de partnerorganisaties diverse trainingen en cursussen, zoals een cursus Human Resource Management (31 deelnemers), Office Management (32 deelnemers), Engels en computerles (44 deelnemers) en Organisatieontwikkeling (22 deelnemers). Onder de deelnemers bevonden zich ook enkele overheidswerkers
  • Het kennisniveau van de deelnemers laat na de cursus een duidelijke stijging zien, blijkt uit onderzoek van ingehuurd trainingsbureau AITM
 
2013