Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Capaciteitsbouw

Goed openbaar bestuur in Uruzgan staat aan de basis van elke vorm van ontwikkelingshulp. Zeker als de Afghanen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden, zoals bij het DCU het geval is. Daarom trainen de Nederlandse DCU-leden provinciale overheden, Afghaanse partnerorganisaties en lokale comités in projectontwikkeling, planning en coördinatie. De lokale comités, Community Development Committees genaamd, zijn door het DCU zelf opgericht om zich bezig te houden met de organisatie op lokaal niveau en rechtstreeks de dorpelingen in Uruzgan te vertegenwoordigen. De 3 niveaus vragen om een geheel eigen benadering wat betreft het werken aan capaciteitsopbouw.

Tot slot helpen we onze Afghaanse collega's verder professionaliseren door middel van cursussen administratief en financieel management. In 2009 zijn we van start gegaan met een ambitieus trainingsprogramma voor vier jaar en hebben we meer dan tien partnerorganisaties op verschillende terreinen (bij)geschoold.

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2013

  • Binnen de provinciale overheid zijn lokale bestuursorganen (District Development Asssembliesgeïnstalleerd in de 3 districten Tarin Kowt, Dehrawud en Chora. Deze DDA’s werken samen met de partnerorganisaties en DCU en zijn actief betrokken bij de selectie van gebieden waar de nood hoog is
  • Trainingen zijn aangeboden aan 128 lokale Community Development Councils (CDCs) op het gebied van 1) Conflictbeheersing, 2) Behoefte onderzoek (hoe onderzoek je wat je doelgroep nodig heeft) en 3) Monitoring van projecten
  • Met en voor medewerkers van de lokale organisaties waar de Nederlandse DCU organisaties mee samenwerken is een uitgebreid trainingsprogramma opgezet.  In totaal werd er 467 keer gebruik gemaakt van de training: bijvoorbeeld 34 keer Office Management, 100 keer Voorstel en Verslag schrijven, 60 keer Leiderschap, 35 keer Organisatie Ontwikkeling en 16 keer Gender en Voorstel. Onder de deelnemers bevonden zich ook enkele overheidswerkers
  • Zowel trainees als organisatoren van de trainingen en het management van de lokale en Nederlandse DCU organisaties, geven aan dat het kennisniveau van de deelnemers na de cursus duidelijk is gestegen
 
2013