Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

DCU

Het Dutch Consortium for Uruzgan (DCU) bestaat sinds 2006. In dat jaar besloten drie Nederlandse NGO's, Save the Children, HealthNet TPO en Cordaid hun krachten te bundelen. Die aanpak had succes. In 2008 voegden zich nog twee andere Nederlandse NGO's bij het DCU: ZOA en het Dutch Committee for Afghanistan-Veterinary Programmes (DCA). Elke organisatie brengt zijn eigen expertise in: onderwijs en sociaal-maatschappelijk werk (Save the Children); capaciteitsopbouw (ZOA); gezondheidszorg (HealthNet TPO); landbouw en schoon drinkwater (Cordaid en ZOA) en veehouderij (DCA).


De samenwerking heeft veel voordelen. Er is een betere coördinatie van activiteiten, wat kostenbesparend werkt. Verder kunnen we problemen gezamenlijk beter het hoofd bieden. We leren van elkaar en zijn bovendien samen beter in staat om te onderhandelen met diverse partijen, zoals de Afghaanse ambassade in Kabul. Na een aanloopperiode van bijna twee jaar heeft het DCU zijn bestaansrecht bewezen. De goede onderlinge samenwerking én resultaten van het DCU zijn niet onopgemerkt gebleven. De overheid beloont dit initiatief met een financiële bijdrage van € 14 miljoen. Met dit geld kan het DCU de plannen in Uruzgan in vier jaar (2009-2013) uitbreiden. We gaan verder met de opbouw van basisvoorzieningen, zoals ziekenhuizen, landbouwirrigatie en het uitbreiden van de veestapel. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het versterken van de lokale NGO's. Het DCU werkt nauw samen met lokale Afghaanse hulporganisaties en heeft een eigen kantoor in de hoofdstad Tarin Kowt.