Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Drinkwater & Irrigatie

In de meeste dorpsgemeenschappen is de belangrijkste waterbron een ondiepe waterput, die door aanhoudende droogte en gebrekkig onderhoud vaak droogstaat. Daardoor zijn de mensen aangewezen op natuurwater, dat vol zit met ziektekiemen. Op dit moment hebben, dankzij de DCU en andere hulporganisaties, de meeste mensen in de districten Tarin Kowt, Dehra Wod en Chora toegang tot schoon drinkwater.

Water is minstens zo belangrijk voor de boeren in Uruzgan. Betere irrigatie betekent simpelweg betere levensomstandigheden voor de bevolking. Maar door jaren van oorlog en aanhoudende droogte is het slecht gesteld met de irrigatiewegen in Afghanistan. De meeste infrastructurele bouwwerken, zoals dammen en kanalen, zijn tot ruïnes vervallen. Samen met het Afghaanse ministerie van landbouw en de lokale bevolking werken we aan het herstel. Door de dorpelingen in het proces te betrekken creëren we een sfeer van: ‘samen de schouders eronder’. De lokale shura (inheemse bestuursraden) leren niet alleen hoe ze de technische systemen moeten onderhouden, maar ook hoe ze dit soort projecten moeten opzetten.

Wat doen we?

Het DCU werkt samen met lokale partners aan de bouw van nieuwe en het herstel van oude waterputten. Voor het beheer en onderhoud van de waterputten zijn watercomités opgezet. De mensen in de dorpen krijgen trainingen in hygiëne, waardoor de gezondheidssituatie in de dorpsgemeenschappen sterk verbetert. Ook worden er dammen aangelegd en kilometers ondergrondse en bovengrondse waterkanalen gerepareerd. Daarnaast zetten we watercomités op. Deze comités zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterputten. Daarvoor ontvangen ze van de dorpelingen een kleine bijdrage, zodat er reparaties kunnen worden gedaan.Dit zijn de doelen voor 2013

 • Tenminste 300 latrines gebouwd of gerehabiliteerd
 • Tenminste 75% van de bevolking in de dorpen waar het project wordt uitgevoerd maken gebruik van schoon drinkwater en onderhouden deze waterbronnen zelf
 • Reparatie van 20 km ondergrondse waterkanalen (zogenaamde ‘Karezes’)
 • Aanleg en/of reparatie van 20 bovengrondse kanalen
 • Aanleg van 20 duikers in toegangswegen over waterkanalen
 • Aanleg en/of reparatie van 20 stuwdammetjes

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2013

 • 7.300 gezinnen profiteerden direct van kleinschalige irrigatie infrastructuur: duikers, karezes (ondergrondse kanalen), dammen
 • 1.152 drinkwater putten zijn nieuw geslagen of gerepareerd. Voor elk van de putten zijn watercomités opgericht die verantwoordelijk zijn voor het juiste beheer
 • 3 winkels in Dehrawud, Chora en Tarin Kowt hebben hun assortiment uitgebreid met onderdelen voor de waterputten, zodat de waterputten kunnen worden onderhouden. Een 4e winkel in Dhera Wod verkoopt onderdelen voor irrigatiesystemen en handpompen
 • 14 technici zijn getraind om onderhoud te plegen. De reparatie van de oude waterputten is met hen uitgevoerd; een training ‘on the job’
 • De waterputten blijken, met steun van de watercomités, goed te worden onderhouden door de getrainde technici
 
2013