Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Gezondheidszorg

Het DCU gezondheidszorgprogramma kent drie speerpunten: psychosociale zorg in bestaande ziekenhuizen, algemene kwaliteitszorg in privéklinieken en het opleiden van medisch personeel.

Wat doen we?

Het DCU financiert psychosociale zorg in bestaande ziekenhuizen voor vrouwen die lijden onder depressies of huiselijk geweld. Per week komen er gemiddeld zo’n vijftien vrouwen langs.


In Afghanistan maken mensen veel gebruik van privéklinieken. Staatsziekenhuizen zijn namelijk dun gezaaid. Het DCU is in Uruzgan gestart met een pilot om de kwaliteit van deze klinieken te verhogen. We doen dit onder meer door de klinieken deel te laten nemen aan nationale programma’s voor bijvoorbeeld vaccinaties, moeder en kind zorg en het doorverwijzen naar de reguliere zorginstellingen. Er zijn 30 privéklinieken voor dit programma geselecteerd. Nog eens 30 andere instellingen zijn onderdeel van een vergelijkbaar programma. De artsen van de privéklinieken hebben zich verenigd in de ‘Private Medical Association’ (PMA). Door kennis te delen kunnen ze betere zorg bieden.


In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid is een opleiding ontwikkeld voor verpleegsters, laboranten en apothekersassistenten.

Dit zijn de doelen voor 2013

  • Het creëren van bewustwording bij de bevolking voor psychosociale geestelijke problematiek
  • Zorgen dat mensen weerbaarder worden
  • Het verder ontwikkelen van een psychiatrische unit in het provinciale ziekenhuis

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2010

De staf van de psychiatrische afdeling in het ziekenhuis in Tarin Kowt heeft trainingen gekregen in het (h)erkennen en behandelen van mentale en psychosociale problemen. Ook doktoren, verpleegsters, verloskundigen, huisartsen in de algemene zorg hebben een ‘basistraining’ op het gebied van mentale gezondheid kunnen volgen. De werkwijze is zoveel mogelijk gebaseerd op lokale structuren en gebruiken. Om deze reden zijn ook sleutelpersonen binnen de gemeenschappen benaderd voor een basistraining in het (h)erkennen van psychosociale problemen zodat zij mogelijke patiënten kunnen doorsturen. Het resultaat hiervan is dat 13 Health Commiteeleden, 79 mullah, 253 lokale verpleegsters en 145 leraren zijn getraind door het DCU. Twee vrouwen uit Uruzgan spelen een belangrijke rol in dit programma. Zij verzorgen de trainingen in het ziekenhuis en bij de mensen thuis. Verder zijn de media ingeschakeld om mensen bewust te maken van deze problematiek.

 
2013