Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Gezondheidszorg

Het DCU gezondheidszorgprogramma kent drie speerpunten: psychosociale zorg in bestaande ziekenhuizen, algemene kwaliteitszorg in privéklinieken en het opleiden van medisch personeel.

Wat doen we?

Het DCU financiert psychosociale zorg in bestaande ziekenhuizen voor vrouwen die lijden onder depressies of huiselijk geweld. Per week komen er gemiddeld zo’n vijftien vrouwen langs.


In Afghanistan maken mensen veel gebruik van privéklinieken. Staatsziekenhuizen zijn namelijk dun gezaaid. Het DCU is in Uruzgan gestart met een pilot om de kwaliteit van deze klinieken te verhogen. We doen dit onder meer door de klinieken deel te laten nemen aan nationale programma’s voor bijvoorbeeld vaccinaties, moeder en kind zorg en het doorverwijzen naar de reguliere zorginstellingen. Er zijn 30 privéklinieken voor dit programma geselecteerd. Nog eens 30 andere instellingen zijn onderdeel van een vergelijkbaar programma. De artsen van de privéklinieken hebben zich verenigd in de ‘Private Medical Association’ (PMA). Door kennis te delen kunnen ze betere zorg bieden.


In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid is een opleiding ontwikkeld voor verpleegsters, laboranten en apothekersassistenten.

Dit zijn de doelen voor 2013

  • Het creëren van bewustwording bij de bevolking voor psychosociale geestelijke problematiek
  • Zorgen dat mensen weerbaarder worden
  • Het verder ontwikkelen van een psychiatrische unit in het provinciale ziekenhuis

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2013

  • Begin 2010 is een tweejarige training gestart waarin 20 vrouwelijke verpleegsters, 10 laboratoriumstudenten en 15 apotheekstudenten worden getraind.
  • De studenten zullen in 2011 hun training afronden met een gecertificeerd diploma van het Afghaanse Ministerie van Volksgezondheid, dat de leerstof heeft goedgekeurd als nationaal onderwijsprogramma.
  • Om de trainingen straks te kunnen blijven verzorgen, werden in het eerste jaar 8 ‘master trainers’ opgeleid, die inmiddels een ‘opfristraining’ hebben gekregen.
  • Medewerkers van de psychiatrische afdeling in het ziekenhuis Tarin Kowt krijgen sinds 2009 training in het (h)erkennen en behandelen van mentale en psychosociale problemen.
  • Ook doktoren, verpleegsters, verloskundigen en huisartsen buiten het ziekenhuis hebben een basistraining op het gebied van mentale gezondheid kunnen volgen. Hierdoor is er steeds meer bewustwording voor mogelijke problemen en krijgt het ‘doorverwijzingsysteem’ vorm.
  • 208 mensen zijn inmiddels doorverwezen naar meer gespecialiseerde geestelijke zorgdiensten.
  • 60 artsen hebben een programma gevolgd waardoor ze door de overheid zijn geaccrediteerd en ze nu officiële gezondheidszorgprogramma’s vanuit de overheid kunnen volgen.
 
2013