Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Gezondheidszorg

Het DCU gezondheidszorgprogramma kent drie speerpunten: psychosociale zorg in bestaande ziekenhuizen, algemene kwaliteitszorg in privéklinieken en het opleiden van medisch personeel.

Wat doen we?

Binnen gezondheidszorg wordt aan drie specifieke thema’s gewerkt:

 • Medische staff: In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid is een opleiding ontwikkeld voor verpleegsters, laboranten en apothekersassistenten.
 • Psychische zorg: DCU financiert psychosociale zorg in bestaande ziekenhuizen voor vrouwen die lijden onder depressies of huiselijk geweld. Per week komen er gemiddeld zo’n vijftien vrouwen langs. Daarnaast wordt bewustwording gecreëerd voor psychische en psychosociale problemen.
 • Private and Public Partnerships: In Afghanistan maken mensen veel gebruik van privéklinieken. Staatsziekenhuizen zijn namelijk dun gezaaid. Het DCU is in Uruzgan gestart met een pilot om de kwaliteit van deze klinieken te verhogen. We doen dit onder meer door de klinieken deel te laten nemen aan nationale programma’s voor bijvoorbeeld vaccinaties, moeder- en kindzorg en het doorverwijzen naar reguliere zorginstellingen. Er nemen inmiddels 60 privéklinieken deel aan dit programma. De artsen van de privéklinieken hebben zich verenigd in de ‘Private Medical Association’ (PMA) waarin zij o.a. gemotiveerd worden om deel te nemen aan nationale vaccinatieprogramma’s. Het doel is door kennisdeling de kwaliteit van zorg te verhogen.

Dit zijn de doelen voor 2013

 • Het creëren van bewustwording bij de bevolking voor psychosociale geestelijke problematiek
 • Zorgen dat mensen weerbaarder worden
 • Het verder ontwikkelen van een psychiatrische unit in het provinciale ziekenhuis

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2013

 • Voor het eerst kregen 45 Uruzgani een tweejarige opleiding die hen voorbereidde op een functie in de gezondheidszorg van de provincie: 10 vrouwelijke en 10 mannelijke verplegenden, 15 laboranten en 10 apothekers
 • De studenten rondden in 2011 hun training  succesvol af met een gecertificeerd diploma van het Afghaanse Ministerie van Volksgezondheid, dat de leerstof heeft goedgekeurd als nationaal onderwijsprogramma. Op een enkeling na zijn ze allemaal aan het werk binnen Uruzgan
 • Medewerkers van de psychiatrische afdeling in het ziekenhuis Tarin Kowt werden getraind in het (h)erkennen en behandelen van mentale en psychosociale problemen
 • Meer dan 32.000 patiënten werden gediagnosticeerd en behandeld voor geestelijke gezondheidsproblemen
 • 363 gezondheidswerkers, 598 mullahs, 975 onderwijzenden en 1.300 vrouwen werden getraind in psychosociale zorg opdat ze geestelijke gezondheidsproblemen in hun gemeenschappen kunnen adresseren. Hierdoor is er steeds meer bewustwording voor mogelijke problemen en krijgt het ‘doorverwijzingsysteem’ vorm
 • 30 particuliere, nog niet voldoende geschoolde gezondheidswerkers, veelal wonend en werkend op veraf gelegen locaties, werden bijgeschoold, waarna ze door de overheid zijn geaccrediteerd. Ze kunnen nu aanvullend werken aan de officiële gezondheidszorgprogramma’s vanuit de overheid
 • Meer dan 1.000 psychisch kwetsbare vrouwen profiteerden van de onderlinge steun in zogenaamde ‘community support groepen’ die op DCU initiatief werden opgezet en begeleid
 
2012
2013