Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Landbouw

Uruzgan kent naast landbouw en veeteelt weinig economische activiteiten. Ontwikkeling van deze sector is dus een sleutel voor economische groei, verwerving van inkomsten en bestrijding van de armoede. Bovendien zorgt betere landbouw voor een grotere voedselproductie. Daardoor lijden minder Uruzgani honger. Het DCU werkt zoveel mogelijk samen met verschillende stammen en bevolkingsgroepen. Geen gemakkelijke klus, aangezien de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen vaak erg ingewikkeld en gespannen zijn. Samenwerking met de lokale partner NPO/RRAA biedt veel meerwaarde: de organisatie heeft enerzijds veel ervaring met de verschillende bevolkingsgroepen en anderzijds veel kennis op het gebied van landbouwontwikkeling.

Dit is het doel voor 2013

De levensstandaard voor burgers in Noord-Uruzgan (Gizab) naar een hoger peil brengen door een verdubbeling van de landbouwproductie.Wat doen we?

DCU draagt bij aan een verhoogde productie, kwaliteit, opbrengst en diversiteit van agrarische producten. Boeren krijgen verbeterde middelen (zoals zaden en gereedschap) en volgen trainingen (snoeitechnieken, ziektebestrijding, irrigatietechnieken, marketing, etc). Daarnaast worden vrouwen ondersteund in het opzetten van kleinschalige kippenfarms en moestuinen en bij de productie van wol, wat voor extra inkomsten zal zorgen.

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2010

  • 7.500 fruitbomen zijn door 75 boeren geplant en 50 boomgaarden behandeld tegen ziekten
  • 100 boeren hebben trainingen gevolgd over conserveringstechnieken, ziektebestrijding, marketing van landbouwproducten, irrigatietechnieken, kunstmestgebruik, enten en snoeien van fruitbomen
  • 150 mensen hebben een workshop gevolgd op het gebied van management, marketing en boekhouden
  • 10.000 kg zaden zijn aan 200 boeren uitgedeeld. 4.000 kuikens aan 75 kwetsbare vrouwen (weduwe, arm)
  • 50 kwetsbare vrouwen (weduwe, arm) ontvingen gereedschap om wol te maken
 
2013