Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Landbouw

Uruzgan kent naast landbouw en veeteelt weinig economische activiteiten. Ontwikkeling van deze sector is dus een sleutel voor economische groei, verwerving van inkomsten en bestrijding van de armoede. Bovendien zorgt betere landbouw voor een grotere voedselproductie. Daardoor lijden minder Uruzgani honger. Het DCU werkt zoveel mogelijk samen met verschillende stammen en bevolkingsgroepen. Geen gemakkelijke klus, aangezien de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen vaak erg ingewikkeld en gespannen zijn. Samenwerking met de lokale partner NPO/RRAA biedt veel meerwaarde: de organisatie heeft enerzijds veel ervaring met de verschillende bevolkingsgroepen en anderzijds veel kennis op het gebied van landbouwontwikkeling.

Dit is het doel voor 2013

De levensstandaard voor burgers in Noord-Uruzgan (Gizab) naar een hoger peil brengen door een verdubbeling van de landbouwproductie.Wat doen we?

DCU draagt bij aan een verhoogde productie, kwaliteit, opbrengst en diversiteit van agrarische producten. Boeren krijgen verbeterde middelen (zoals zaden en gereedschap) en volgen trainingen (snoeitechnieken, ziektebestrijding, irrigatietechnieken, marketing, etc). Daarnaast worden vrouwen ondersteund in het opzetten van kleinschalige kippenfarms en moestuinen en bij de productie van wol, wat voor extra inkomsten zal zorgen.

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2013

 • 7.500 fruitbomen zijn door 75 boeren geplant
 • 125 boomgaarden zijn behandeld tegen ziekten
 • 40 nieuwe boomgaarden zijn opgezet. Het duurt 3 à 4 jaar voor deze vrucht zullen dragen
 • 100 boeren hebben trainingen gevolgd over conserveringstechnieken, ziektebestrijding, marketing van landbouwproducten, irrigatietechnieken, kunstmestgebruik, enten en snoeien van fruitbomen
 • 150 mensen hebben een workshop gevolgd op het gebied van management, marketing en boekhouden
 • 10.000 kg zaden zijn uitgedeeld aan 200 boeren. De opbrengst van deze boeren is gestegen van gemiddeld 350 kg naar 900 kg en van 17.500 afghani naar 36.500 afghani (ongeveer € 567,-)
 • nog eens 7.000 kg tarwezaad is uitgedeeld aan 140 boeren waarmee 65 hectare land is gecultiveerd. De 140 boeren ontvingen training in het gebruik van de zaden, ziektebestrijding, enten en oogsttechnieken
 • 4.000 kuikens zijn uitgedeeld aan 75 kwetsbare vrouwen (weduwe, arm)
 • 40 vrouwen ontvingen broedmachines en lessen over het gebruik ervan. Dit heeft geleid tot de productie van meer dan 9.000 kippen en 11.000 eieren
 • 100 kwetsbare vrouwen ontvingen gereedschap om wol te maken. In de periode erna zijn deze vrouwen ondersteund (met name) op het gebied van marketing. Zij produceren inmiddels 5 maal zoveel als voorheen, en verdienen gemiddeld 150 tot 200 afghani (ongeveer € 2,33 tot € 3,10) per dag
 • 50 vrouwen zijn ondersteund in het aanleggen en onderhouden van moestuintjes en hebben door de verkoop van groente en fruit een gemiddeld maandinkomen weten te bereiken van 4.000 afghani (ongeveer € 62,10)
 • Nog eens 50 vrouwen ontvingen zaden voor het verbouwen van groente. Zij kregen 100 stekjes per persoon en training over onder andere landbewerking, irrigatie en stekken
 
2013