Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Landbouw

Uruzgan kent naast landbouw en veeteelt weinig economische activiteiten. Ontwikkeling van deze sector is dus een sleutel voor economische groei, verwerving van inkomsten en bestrijding van de armoede. Bovendien zorgt betere landbouw voor een grotere voedselproductie. Daardoor lijden minder Uruzgani honger. Het DCU werkt zoveel mogelijk samen met verschillende stammen en bevolkingsgroepen. Geen gemakkelijke klus, aangezien de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen vaak erg ingewikkeld en gespannen zijn. Samenwerking met de lokale partner NPO/RRAA biedt veel meerwaarde: de organisatie heeft enerzijds veel ervaring met de verschillende bevolkingsgroepen en anderzijds veel kennis op het gebied van landbouwontwikkeling.

Dit is het doel voor 2013

De levensstandaard voor burgers in Noord-Uruzgan (Gizab) naar een hoger peil brengen door een verdubbeling van de landbouwproductie.Wat doen we?

DCU draagt bij aan een verhoogde productie, kwaliteit, opbrengst en diversiteit van agrarische producten. Boeren krijgen verbeterde middelen (zoals zaden en gereedschap) en volgen trainingen (snoeitechnieken, ziektebestrijding, irrigatietechnieken, marketing, etc). Daarnaast worden vrouwen ondersteund in het opzetten van kleinschalige kippenfarms en moestuinen en bij de productie van wol, wat voor extra inkomsten zal zorgen.

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2013

  • 4 fruitboom kwekerijen zijn opgezet met en capaciteit van 25.000 zaailingen
  • 179 boomgaarden zijn behandeld tegen ziekten en 40 nieuwe boomgaarden zijn opgezet
  • 100 boeren hebben trainingen (boomgaard) gevolgd over conserveringstechnieken, ziektebestrijding, marketing van landbouwproducten, irrigatietechnieken, kunstmestgebruik, enten en snoeien van fruitbomen
  • 150 mensen hebben een workshop gevolgd op het gebied van management, marketing en boekhouden
  • 790  boeren ontvingen tarwezaad van een verbeterde soort en kunstmest. De opbrengst van deze boeren is gestegen van gemiddeld 1.750 kg/ha naar 4.500 kg/ha
  • De 170 boeren ontvingen training in het correcte gebruik van de tarwezaden, ziektebestrijding en oogsttechnieken
  • 14.000 kuikens en 180 incubators  zijn uitgedeeld aan 450 kwetsbare vrouwen (bijvoorbeeld weduwe en/of levend in armoede)
  • 200 kwetsbare vrouwen ontvingen gereedschap om wol te maken. In de periode erna zijn deze vrouwen ondersteund (met name) op het gebied van marketing. Zij produceren inmiddels 5 maal zoveel als voorheen, en verdienen gemiddeld 150 tot 200 afghani (ongeveer € 2,33 tot € 3,10) per dag
  • 320 vrouwen zijn ondersteund in het aanleggen en onderhouden van moestuintjes en hebben door de verkoop van groente en fruit een gemiddeld maandinkomen weten te bereiken van 4.000 afghani (ongeveer € 62,10)
 
2013