Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Maatschappelijk Werk

Het DCU bekommert zich in Uruzgan om de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Zoals drugsverslaafden, kinderen die misbruikt zijn en straatkinderen.

Wat doen we?1. Afkickkliniek voor drugsverslaafden

Uruzgan heeft een grootschalig drugsprobleem. Naar schatting lijden enkele duizenden Uruzghani aan een heroïneverslaving. Maar tot nu toe werd hieraan weinig aandacht besteed. Met de afkickkliniek, een initiatief van het DCU, wordt dit probleem nu voor het eerst serieus aangepakt. De drugsverslaafden vinden meestal de weg naar de kliniek via een maatschappelijk werker. Deze hulpverleners proberen de verslaafden ervan te overtuigen dat afkicken de eerste stap op weg naar een beter leven is. Sinds kort kunnen drugsverslaafden in Tarin Kowt, de hoofdstad van Uruzgan, afkicken onder medische begeleiding. Voor elke patiënt is er een persoonlijk behandelplan. Verder krijgt de patiënt voorlichting over drugs en begeleiding bij het zoeken naar een toekomstperspectief. De kliniek is voor iedereen toegankelijk - hoewel vrouwen altijd thuis worden behandeld - en zo populair dat er nu al wordt nagedacht over uitbreiding.

Dit zijn de doelen voor 2013

 • Het opzetten van een behandelcentrum voor drugsverslaafden
 • Eenderde van de behandelde ex-drugsverslaafden heeft in 2013 een baan
 • In samenwerking met lokale partners een goed aanbod van beroepsopleidingen creëren voor verslaafden
 • Fondsen werven voor de inrichting van de gezondheidscentra

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2010

 • Er is 1 behandelcentrum gerealiseerd en uitgerust met de benodigde materialen. De drugsverslaafden kunnen hier elke dag van 9.00 tot 16.00 uur terecht
 • 75 drugsverslaafden hebben een uitgebreide intake en screening van 15 bijeenkomsten gehad en zijn klaar voor opname in een behandelcentrum
 • 55 van de 100 ex-drugsverslaafden (de helft dus) heeft werk gevonden als politieman, chauffeur, boer of winkelier


2. Misbruik van kinderen voorkomen

Kinderen zijn in Uruzgan nog vaak slachtoffer van geestelijke en lichamelijke mishandeling. Op school wordt er niet al te zachtzinnig met hen omgesprongen. Ook komen zij, door de armoedige omstandigheden waarin zij leven, vaak in de criminaliteit terecht. En dus in aanraking met de politie. Het DCU maakt leerkrachten en agenten erop attent dat kinderen ook rechten hebben. Dat leren zij in een training over kinderrechten en kinderbescherming (Child Protection Action Network-training). Inmiddels zijn alle politiekorpsen in Uruzgan in kaart gebracht en geregistreerd. Agenten moeten verplicht de training volgen.

Dit zijn de doelen voor 2013

 • Tenminste 60 % van politie- en overig overheidspersoneel respecteert en handelt in overeenstemming met de richtlijnen van de Child Rights Convention (CRC)
 • Grootscheepse bewustwordingscampagnes opzetten, die de bevolking informeert over goed onderwijs, kinderbescherming en kinderrechten

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2010

 • Bijna 700 ouders, leraren, politiemensen en andere overheidsfunctionarissen hebben trainingen gevolgd over kinderrechten en kindvriendelijk onderwijs. Ze leren bijvoorbeeld dat lijfstraffen verboden zijn en krijgen tips voor alternatieve strafmethodes
 • 101 dorpsoudsten en andere invloedrijke personen hebben bijeenkomsten bijgewoond, waarin werd gewezen op het belang van onderwijs voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie


3. Beroepsopleiding voor straatkinderen

In het Centrum voor straatkinderen en werkende kinderen krijgen kinderen een beroepsopleiding. Zij leren bijvoorbeeld voor kleermaker, naaister, loodgieter of timmerman. Doel is dat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. In de 4 centra in Tarin Kowt (met twee nevenvestigingen in de districten Dehra Wod en Chora) krijgen in totaal 700 kinderen een opleiding.

Dit zijn de doelen voor 2013

 • 700 straatkinderen hebben een beroepsopleiding gevolgd en kunnen zelf hun brood verdienen
 • Straatkinderen moeten toegang hebben tot gewone scholen

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2010

 • 350 straatkinderen zijn opgeleid tot elektricien, kleermaker of naaister
 • De hoofdcentra in Tarin Kowt zijn verbouwd en toegerust voor de opvang van 40 extra kinderen. Ook is een nieuwe leraar voor beroepsonderwijs aangenomen
 • 95 straatkinderen en werkende kinderen zijn inmiddels naar een ‘gewone’ school. Helaas vielen er 10 kinderen af. Hun familie gaf geen toestemming
 
2013