Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Veehouderij

Veehouderij betekent enerzijds inkomsten en anderzijds voedsel. Een boer die koeien heeft kan het vlees verkopen op de markt. Zo kan hij zijn gezin onderhouden. Tegelijkertijd kunnen andere mensen het vlees op de markt kopen. Zij hebben dan te eten. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Daarom werkt het DCU aan uitbreiding van de veestapel en proberen we de gezondheid van de dieren te verbeteren. Hiervoor zijn de dierenartsen, werkend in kleine veldklinieken, dag en nacht op pad.

Wat doen we?1. Veeteelt

Het DCU heeft het afgelopen jaar een veeteeltstrategie ontwikkeld. We deden dit op basis van gesprekken met onder andere lokale boeren. Uit die gesprekken bleek dat deze boeren vaak te arm zijn om in de winter voer te kopen voor het vee. De koeien gaan vervolgens dood, of vermageren ernstig en kunnen niet meer kalveren. Dit alles leidt tot een groot verlies aan inkomsten voor de boeren. Begin 2010 zijn we gestart met het realiseren van onze plannen via de lokale organisatie NPO/RRAA.

Dit zijn de doelen voor 2013

In Chora, Dehra Wod en Tarin Kowt is de veeteelt en melkveehouderij geïntensiveerd, waardoor de bewoners van deze districten meer verdienen en daardoor beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2010

 • 8 nieuwe voedselbanken voor koeien in 8 verschillende dorpen in het district Tarin Kowt. De gezamenlijk beheerde voedselbanken slaan voedsel op in de oogsttijd in september-oktober (als het goedkoper is) om in de winter daarop terug te vallen. Gezamenlijke inkoop is ook voordeliger. De winstmarge voor de boeren wordt zo veel groter. Het DCU coördineert het gezamenlijke beheer van de voedselbanken en brengt de boeren van verschillende dorpen en stammen bij elkaar en stimuleert hen tot samenwerking
 • Vetmesten van lammeren. Boeren ontvangen een lening om in het voorjaar lammeren te kopen en in die de zomer vet te mesten. In september-oktober (oogsttijd) worden de lammeren verkocht. Met de winst wordt de lening terugbetaald en wordt voedsel gekocht om op te slaan in de voedselbanken
 • Introductie van melkgeiten ter bestrijding van ondervoeding. Bij de start distribueert het DCU 20 melkgeiten aan 10 arme families in het Tarin Kowt district. Naast de geiten ontvangen de families ook voedsel voor de geiten, veterinaire zorg en training. Het daaropvolgende jaar zijn de boeren contractueel verplicht om twee nieuw geboren geitjes door te geven aan andere families. Enzovoort
 • Distributie van 180.000 kilo wintervoedsel


2. Diergeneeskundige zorg

DCU helpt boeren in Uruzgan om de gezondheid van hun vee op peil te houden met uitgebreide zorg- en vaccinatieprogramma’s. Ook de boeren in afgelegen gebieden en de nomaden kunnen op diergeneeskundige zorg rekenen. In elk district van Uruzgan is een veldkliniek aanwezig. Hierin werkt een lokale dierenarts en meestal is ook een laborant en een deskundige inseminator aanwezig. Boeren uit de wijde omtrek komen met hun zieke dieren naar de kliniek om ze te laten onderzoeken en te behandelen. Ook kunnen ze hier hun koe laten insemineren. Bovendien gaat de dierenarts regelmatig naar de boeren toe om hen advies te geven en hun dieren te vaccineren. Zo werken we ook aan het voorkomen van ziektes.

Dit zijn de doelen voor 2013

 • In ruim driekwart van de provincie is uitstekende diergeneeskundige zorg voorhanden
 • 75% van de nomaden in Uruzgan beschikt over de middelen, bijvoorbeeld medicijnen, om de veestapel gezond te houden
 • 75% van de boeren weet hoe ze met hun veestapel moeten fokken en hoe ze kunnen voorkomen dat er dieren omkomen van de honger

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2010

 • Er zijn 422.000 dieren gevaccineerd
 • 244.000 dieren hebben een geneeskundige behandeling ondergaan
 • 1.000 koeien zijn geïnsemineerd, met als uitkomst 290 kalveren
 • 10 laboranten zijn bijgeschoold
 • 5 mensen volgden een opleiding tot laborant
 • 5 klinieken kregen een nieuw laboratorium of aanvullende faciliteiten
 
2013