Het Dutch Consortium in Uruzgan aan het werk

 

Veehouderij

Veehouderij betekent enerzijds inkomsten en anderzijds voedsel. Een boer die koeien heeft kan het vlees verkopen op de markt. Zo kan hij zijn gezin onderhouden. Tegelijkertijd kunnen andere mensen het vlees op de markt kopen. Zij hebben dan te eten. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Daarom werkt het DCU aan uitbreiding van de veestapel en proberen we de gezondheid van de dieren te verbeteren. Hiervoor zijn de dierenartsen, werkend in kleine veldklinieken, dag en nacht op pad.

Wat doen we?1. Veeteelt

Het DCU heeft het afgelopen jaar een veeteeltstrategie ontwikkeld. We deden dit op basis van gesprekken met onder andere lokale boeren. Uit die gesprekken bleek dat deze boeren vaak te arm zijn om in de winter voer te kopen voor het vee. De koeien gaan vervolgens dood, of vermageren ernstig en kunnen niet meer kalveren. Dit alles leidt tot een groot verlies aan inkomsten voor de boeren. Begin 2010 zijn we gestart met het realiseren van onze plannen via de lokale organisatie NPO/RRAA.

Dit zijn de doelen voor 2013

In Chora, Dehra Wod en Tarin Kowt is de veeteelt en melkveehouderij geïntensiveerd, waardoor de bewoners van deze districten meer verdienen en daardoor beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2013

 • 38 nieuwe voedselbanken voor koeien in de districten Tarin Kowt en Dehrawud werden opgestart. De gezamenlijke beheerde voedselbanken slaan voedsel op in de oogsttijd (september/oktober) zodat er in de daaropvolgende winter teruggevallen kan worden. Inkoop is goedkoper in deze maanden en daarnaast is het voordeliger dit gezamenlijk te doen; de winstmarge voor de boeren wordt zo veel groter
 • Het DCU coördineert het gezamenlijke beheer van de voedselbanken en brengt de boeren van verschillende dorpen en stammen bij elkaar en stimuleert hen tot samenwerking in zogenaamde vee-raden
 • 244 melkgeiten zijn gedistribueerd aan 120 gezinnen in het Tarin Kowt district. Naast de geiten ontvangen de families ook voedsel voor de geiten, veterinaire zorg en training. De eigenaren van de melkgeiten betaalden ieder 50 % van de aanschafkosten van de dieren.  De geproduceerde melk -  2 tot 3 liter melk per geit – wordt geconsumeerd in het gezin en soms verkocht aan buren


2. Diergeneeskundige zorg

DCU helpt boeren in Uruzgan om de gezondheid van hun vee op peil te houden met uitgebreide zorg- en vaccinatieprogramma’s. Ook de boeren in afgelegen gebieden en de nomaden kunnen op diergeneeskundige zorg rekenen. In elk district van Uruzgan is een veldkliniek aanwezig. Hierin werkt een lokale dierenarts en meestal is ook een laborant en een deskundige inseminator aanwezig. Boeren uit de wijde omtrek komen met hun zieke dieren naar de kliniek om ze te laten onderzoeken en te behandelen. Ook kunnen ze hier hun koe laten insemineren. Bovendien gaat de dierenarts regelmatig naar de boeren toe om hen advies te geven en hun dieren te vaccineren. Zo werken we ook aan het voorkomen van ziektes.

Dit zijn de doelen voor 2013

 • In ruim driekwart van de provincie is uitstekende diergeneeskundige zorg voorhanden
 • 75% van de nomaden in Uruzgan beschikt over de middelen, bijvoorbeeld medicijnen, om de veestapel gezond te houden
 • 75% van de boeren weet hoe ze met hun veestapel moeten fokken en hoe ze kunnen voorkomen dat er dieren omkomen van de honger

En dit zijn de resultaten

April 2009 – april 2013

 • Er functioneren 17 Veterinaire Field Units in alle 6 districten van Uruzgan. Vanuit deze centra worden boeren ondersteund door 73 goed getrainde dierengezondheidswerkers met kwalitatief goede geneesmiddelen en vaccins voor hun dieren (geiten, schapen, koeien en kippen
 • Tijdens het 4-jarige DCU programma zijn ongeveer 1.000.000 dieren gevaccineerd en ongeveer 700.000 dieren behandeld voor veeziekten
 • De diergezondheidswerkers hebben zich verenigd in een coöperatief die o.a. krachtvoer voor kippen produceert en verkoopt
 • Op experimentele basis werden 30 vrouwen in 3 dorpen geholpen bij het houden van kippen op hun eigen erf
 • 21 mensen werden opgeleid om dieren te vaccineren
 • 704.000 dieren hebben een geneeskundige behandeling ondergaan
 • 1.690 koeien zijn geïnsemineerd, met als uitkomst 545 kalveren
 • 5 mensen volgden een opleiding tot laborant
 • 5 klinieken kregen een nieuw laboratorium of aanvullende faciliteiten
 • In 4 jaar tijd werd in totaal 680 ton wintervoer beschikbaar gemaakt voor 6.000 boeren
 
2013